Hen finns inte mer

Någon jag älskar försvinner sakta, sakta  in i dimmornas land.
Blicken som förr var klar och fast göms bakom en slöja som inte går att nå bakom.
Den du älskar är där men ändå borta.
När hen går på sin promenad är stegen mer och mer stapplande och osäkra och snart går vägen hem inte att hitta.

Hen minns inte men det är inte alltid det största problemet.
Att prata går inte som förr. Orden kommer inte som de ska och att förstå vad den andre sade är svårt.
Enkla saker som förut gjorts går inte längre. Att läsa böcker blir att läsa samma ord gång på gång.

Att hen stundtals inte finns där och att de stunderna blir längre och längre, det är det som gör ont.
Att personen vet att den glider undan och bort skär i  både den drabbade och alla runt omkring.

Idag är det internationella Alzheimerdagen.
Någon jag älskar har den sjukdom som många förknippar med minnesproblem men som är så mycket mera.
En sjukdom som äter upp och tar bort bit för bit den du älskar inför din blick.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Nu är det dags att ta ansvar för vårt vatten!

När jag bodde inne i stan ägnade jag ofta mina joggingturer åt stadsspaning. Sprang genom olika delar av Örebro och kollade på byggprojekt, parker, nya cykelbanor, lucktomter… Nu har jag flyttat ut på landet, närmare bestämt två mil norr om stan, och det blir andra vyer på joggingturerna. I fredags, en regnig septemberdag, sprang jag på bron över Järleån och såg något som fick mig att stanna till. Det var en extremt tydlig bild av vad som händer med vårt vatten.

image

På fotot jag tog så ser man tydligt hur en å påverkas av landskapet runtomkring. Det ljusbruna är vatten som färgats av det som rinner ut från intilliggande åkrar. Det är åkrar som vid den här tiden på året ofta ligger nyplöjda efter spannmålsskörden och läcker mer vatten och näring än någon annan gång på året. När det regnar så sköljs en massa saker ut i åar och vattendrag, bland annat bakterier, stora mängder näringsämnen och bekämpningsmedel. Och det är ingenting vi vill ha i vårt dricksvatten! Eller i det som skulle kunna vara vårt badvatten. Eller i det som är livsmiljön för mängder av växter och djur.

Idag tar vi dricksvattnet till ca 120 000 örebroare ur Svartån, och det kommer vi fortsätta göra ganska många år till även om vi så småningom byter vattentäkt. Vi dricker vattnet varje dag, och Svartåns vatten rinner sedan vidare ut i Hjälmaren och till sist i Mälaren och Östersjön. Det är alltså av oerhört stor betydelse vad som hamnar i ån uppströms.  Vi har ju också incidenten med Svampens förorening i färskt minne, och det besvär det innebar att koka vårt dricksvatten i tre dagar. Vad skulle hända om vår vattenförsörjning helt slogs ut under kanske flera veckor på grund av ett utsläpp?

För att kunna skydda vårt dricksvatten och i slutänden vår egen hälsa, bestämde kommunen för längesen att inrätta ett s k ”vattenskyddsområde” för Svartån. Det skulle innebära att kommunen får bättre möjlighet att reglera verksamhet, t ex bekämpningsmedelsspridning, som påverkar dricksvattenkvaliteten och i förlängningen örebroarnas hälsa.

Det står i kommunens Vattenplan – som beslutades av fullmäktige 2012 – att det ska vara gjort senast innan utgången av 2015. Och det är inte förhandlingsbart, eftersom lagen säger att vi måste skydda våra vattentäkter. Men det finns de som håller emot – och som har politiker som försvarar deras sak. Ett mindre antal lantbrukare som har åkermark fram till kanten på Svartån eller tillrinnande vattendrag upplever att deras verksamhet skulle påverkas negativt av ett vattenskyddsområde. De skulle t ex vara tvungna att skapa en större skyddszon mellan ån och åkern, eller inte tillåtas använda bekämpningsmedel intill ån. Flera av åtgärderna är en självklar del av ekologisk odling och därför inte särskilt kontroversiella att ställa som krav från kommunens håll.

Miljöpartiet sitter inte med i styrgruppen för arbetet med vattenskyddsområdet. Det gör däremot representanter från Centern och Socialdemokraterna. Ytterst är det Björn Sundin som i sin roll som ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad har ansvaret för att i samverkan med kommunerna uppströms tillskapa ett vattenskyddsområde. Han har nu haft ansvar för frågan i många år utan att komma till skott. Det ska bli väldigt intressant att se om ansvariga politiker lyckas åstadkomma det som är fullständigt självklart: att skydda allas vårt gemensamma dricksvatten från föroreningar. Och att få jobbet gjort innan utgången av 2015. Det är tre månader kvar tills dess.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Om det fanns ett kommunpris för självgodhet

Det går bra för Örebro. Det är något som kommunledningen och partierna S, C och KD ofta vill berätta för oss som bor här. Kommunen får emellanåt fina priser och utnämningar såsom Årets kvalitetskommun 2013, Sveriges bästa miljökommun 2015, Årets stadskärna 2015 och liknande. Och visst finns det anledning att vara stolta.

Samtidigt är det talande vad kommunledningen väljer att inte berätta om. När Lärarnas Riksförbund släppte sin nya kartläggning över skolorna i kommunerna så hamnar Örebro på en väldigt blygsam 258:e plats av 290 kommuner. Det är svårt att skryta med det.

Jag vill inte på något sätt måla upp en krissituation eller säga att Örebros skolor är dåliga. Det jag ser när jag besöker verksamheterna är att personalen jobbar hårt och är väldigt kompetenta. Men det handlar snarare om att Örebro har väldigt stora utmaningar som behöver uppmärksamhet, än att vi skulle ha personal som inte vill eller försöker.

Att bra resultat i rankingar hyllas och att kommunledningen gärna jagar priser tar fokus från viktigare frågor såsom skolans utmaningar. Ibland önskar jag därför lite reson i kommunikationen från rådhuset. Vi måste våga prata om utmaningar och det som måste fungera bättre. För även om vi skulle kunna vinna vissa priser så hjälper det oss inte att skapa en bättre skola eller stärka upp socialtjänsten.

Det är viktigt att komma ihåg att Örebro inte alltid är bäst. Och målet kanske inte bara ska vara att vara bäst på några enstaka saker utan att vara bra på allt som kommunen gör. Jag tror nämligen att det är just det som gör Örebro attraktivt.

Niclas Persson (MP)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

PRESSMEDDELANDE: Miljöpartiets kommentar till kommunledningens förslag på skattehöjning

Den styrande kommunledningen har idag meddelat att de avser föreslå en höjning av kommunalskatten med 50 öre.

– Skattesatsen är en viktig diskussion som vi politiker måste ta för att se hur vi ska kunna finansiera nödvändiga utbyggnader inom skola och välfärd, men också de investeringar som krävs till klimatåtgärder, säger Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet.

Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning till vilken skattesats som partiet tror krävs för att möta de kommande utmaningarna i välfärden.

– Vi delar kommunledningens analys att det kommer att krävas stora investeringar de kommande åren inom bland annat förskola och skola, inom äldreomsorgen och för mer satsningar på förebyggande sociala åtgärder. Vi har inte tagit något beslut om skattehöjning till vår budget, men det är en viktig diskussion att ta för att se hur vi ska få välfärden att gå ihop, säger Niclas Persson, Kommunalråd för Miljöpartiet

Miljöpartiet är kritiska till att kategoriskt stänga dörren för en skattehöjning, och avfärdar det som ansvarslöst. Kommunerna har haft det svårt med minskade statsbidrag under alliansens regeringstid med flera skattesänkningar och nu ser vi kraven öka på kommunen under de närmsta åren.

Miljöpartiet ser också att det behövs rejäla klimatinvesteringar, både för utsläppsminskningar och för anpassning till kommande klimatförändringar, det är åtgärder som måste finansieras. 

Kontakt:

 

Sara Richert, kommunalråd                                  Niclas Persson, kommunalråd

0765-516 840                                                          0765-516 845
sara.richert@mp.se                                                 niclas.persson@mp.se

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather