Att ta tåget till Tysklands grönaste stad

FreiburgUnder sommaren har jag åkt tåg. Under min tågluff har jag fått besöka några nya platser och träffa människor jag aldrig mött förut. Tåget tog mig bland annat till den tyska staden Freiburg. En mycket spännande stad som lockat många svenska samhällsplanerare de senaste åren. Inte minst stadsdelen Vauban med innovativa bostäder och trafiklösningar. En stor del av fastigheterna i området har byggts och förvaltas av små ägarkollektiv på mellan 3 och 21 hushåll. Här finns en mångfald i arkitektur och sammansättning på hus, från små villor till lägenhetshus. Möjligheten att vara med och utforma sitt boende har visat sig varit en av de viktigaste faktorerna för att bosätta sig i Vauban. Människor tycker ju om att göra saker tillsammans.

Vauban
Stadsdelen Vauban består till största del av flerfamiljshus som byggts av bygggemenskaper.

Den kanske främsta anledningen till att Vauban är så omtalat är det låga bilberoendet i området. Av hushållen i Vauban är det nästan hälften som inte äger någon bil. Bilinnehavet har dessutom sjunkit. De flesta resorna som de boende i Vauban gör sker med icke-motoriserade färdmedel. Detta är anmärkningsvärt då området är beläget cirka 3 kilometer utanför Freiburgs stadskärna. Lägenheterna i området är även överlag stora, i snitt 115 kvm och barnfamiljer är en dominerande grupp i området. Många förutsättningar påminner alltså om Örebro, men utan bilarnas dominans.

Vauban2
En viktig faktor bakom det låga bilberoendet i Vauban sägs vara att invånarna erbjudits smarta alternativ till bil. I området finns en bilpool som erbjuder bilar i olika storlekar för olika behov samt cyklar och cykelkärror. De som är med i bilpoolen får dessutom tillgång till gratis lokal och regional kollektivtrafik och 50 procent rabatt på nationella tåg.

I Vauban finns detta hotell som är byggt som ett passivhus
I stadsdelen Vauban finns ett hotell byggt i två passivhus som dessutom fungerar som arbetsträning för människor med olika funktionsnedsättningar.

Med tanke på att Freiburg är en universitetsstad med 220 000 invånare och inne i en kraftig utveckling, så är det extra intressant för mig som politiker att ta intryck här. Därför bor jag hemma hos någon annan. Jag couchsurfar. Det betyder att jag är en del av ett internationellt nätverk av människor som gör plats för andra i sina hem, helt kostnadsfritt. Under sommaren har jag tagit emot gäster hemma hos mig i Varberga och nu är det min tur att gästa några andra. Det är både lärorikt och inspirerande att möta människor på det här sättet och fler än vi tror besöker faktiskt oss i Örebro på det här sättet. Viktigt, eftersom Örebro också är en del av världen, något vi kanske borde prata mer om i vårt lokala utvecklingssamtal. Vi jämför oss ofta med andra svenska kommuner, och det ska vi göra, men vi har också mycket att lära av människor och platser i resten av världen.

VaubanParkeringshus
På taket till det stora parkeringshuset har solpaneler monterats, på så sätt nyttjas taket optimalt.

En annan spännande sak med Vauban till skillnad från svenska bostadsområden är att här subventioneras inte parkering. De boende som vill ha bil får istället köpa en parkeringsplats i ett parkeringshus för cirka 150 000 kr. Gatuparkering är förutom ett par undantag förbjuden i området. På så sätt skapas plats för annat. Här har invånarna lyckats skapa ett område med en bilanvändning som ligger i nivå med citykärnor i europeiska storstäder. Här finns välutbyggd kollektivtrafik samtidigt som det skapats gatumiljöer som är lika trygga för barn att leka i som svenska bostadsområden. Och de boende har involverats i planeringsprocessen vilket gjort att Freiburg lyckats samarbeta med engagerade invånare. Visst måste vi kunna göra något liknande i vår kommun? Jag tror att Örebro kan moderniseras på liknande sätt. Många människor i vår kommun tänker så här redan idag och som politiker är det min skyldighet att väcka förslag som bidrar till att vi tillsammans kan utveckla vår plats på ett hållbart sätt.

I utkanten på bostadsområdet finns en ur och skur-förskola
I utkanten på bostadsområdet finns en ur och skur-förskola

Det märks att det finns själ i området, förmodligen för att de boende har varit så delaktiga i utformningen. Exempel på detta är den fritidspark som drivs av ideell förening som erbjuder utomhuslek, snickeri, pyssel och aktiviteter med djur för barnen i området. Angränsande ligger även en förskola med utomhuspedagogik.
I höst presenterar Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun ett budgetförslag med olika förslag för ett klokare samhällsbygge. En plats som bygger mer på människor än bilar. På delande och öppenhet och människors vilja att göra bra saker.

Niclas Persson
Kommunalråd

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather