Bra att Örebros fjärdeklassare slipper betyg

Den styrande majoriteten i Örebro kommun har gått ut med besked om att Örebro inte kommer delta i den onödiga försöksverksamhet gällande betyg från fjärdeklass som regeringen och Alliansen kompromissat fram. Ett välkommet beslut, tycker jag. Något annat är inte rimligt.

Utvecklingssamtalet om skolan är viktigt, men betygsfrågan får orimligt mycket utrymme och kväver det samtalet. Gamla argument återanvänds. Svaga formuleringar om att betyg förvisso inte är det som i sig leder till goda resultat för eleven, utan snarare ska ses som ett sätt att kommunicera. Rankingar och benchmarks ser ut att vara viktigare än tilltron till barnens egen vilja att lära sig och tilltron till lärares förmåga att lära ut i Folkpartiets värld. Det känns inte bara 1930-talsgammalt. Det känns rent av forskningsfientligt.

Barn som tror på sig själva kommer att lyckas i skolan. Forskning visar att det finns betydligt mer effektiva sätt – än betyg – att ge återkoppling. Sätt som ger elever en positiv syn på sin studieförmåga istället för negativa. Och det är väl det vi måste hjälpa barn med. Hjälpa varje barn att förstå vad hen konkret kan göra för att ta nästa steg. Nej, det finns inget stöd för att tidiga betyg ger bättre studieresultat. Det verkar snarare vara så att låga betyg kan påverka elevers självbild och leda till att svagare elever fastnar i en negativ spiral som är svår att bryta. Det visar en stor forskningsöversikt som Örebroprofessorn Christian Lundahl har tagit fram tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Södertörns högskola på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Vi har inte hittat några studier som visar att tidigare betyg påverkar elevernas lärande, motivation för lärande och prestationer positivt. Om vi menar allvar med en skola på vetenskaplig grund finns det tydliga resultat som åtminstone bör mana till försiktighet om att sänka åldern för betyg ytterligare”, skriver professor Lundahl om studien.

Varför pratar vi inte mer om det som är viktigt, undrar jag. Miljöpartiet kommer att lyfta viktiga frågor kring skolan. Om innehållet i undervisningen och att vända utvecklingen i skolan så att alla barn förbereds på ett livslångt lärande. Och vi kommer att jobba med forskningen istället för mot den. Samtidigt förstår jag att de nuvarande parlamentariska läget i riksdagen gör att regeringen – och mitt eget parti – måste vara beredda att kompromissa. Vilket vi också gör, till mångas stora förtret ibland. Det är en väldigt generös överenskommelse som förhandlats fram då Alliansen stått ensam på sin kant med forskarna, eleverna och lärarna på den andra.

Men idag gläds jag åt att majoriteten i Örebro visar på klokhet och tackar nej till att medverka. Det är bra och betyder att vi har en bred majoritet i fullmäktige om att vi inte ger oss in i experiment som bygger mer på alliansens envishet än vad det bygger på forskning och beprövad kunskap. Betygshetsarna är i minoritet även här i kommunen.

/Niclas Persson, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna, Örebro

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather