Kategoriarkiv: Hållbar utveckling

Den nya bioekonomin – en orealistisk lösning på klimatfrågan?

Idag pratar alltfler om den enorma potential som finns i våra skogar. Här finns den fantastiska kombinationen av en hyfsat lättillgänglig lösning på klimatfrågan och en stark utveckling av den svenska industrin, med nya innovationer, högt förädlingsvärde och många nya jobb.

Och det är tydligt här i Almedalen. Seminarierna avlöser varandra – om biobränslenas framtid, om klimatmålen, om träbyggande och miljösmarta kläder tillverkade av cellulosa från skogen… Allra tydligast är kanske Stora Ensos seminarium imorgon torsdag på ämnet ”Allt man kan göra av olja kan man göra av trä”.

Jordens befolkning kommer växa med omkring två miljarder människor de närmaste decennierna och människors välstånd kommer troligen öka. Det innebär också en större konsumtion av det mesta – från mat och transporter till energi och engångsmaterial.

Men budskapet som trummas ut av de flesta är enkelt: med skogen som ny råvaruleverantör istället för kol och olja så kommer det vara business as usual. Vi kommer kunna flyga precis som vi gör idag, för snart finns biobaserat flygbränsle på marknaden. Vi kommer kunna köra bil minst lika mycket som vi gör idag, för vi har ett mål om fossilfri fordonsflotta, det finns biobränsle och elbilarna är på stark frammarsch. Klädkonsumtionen är inget problem – forskningen på träbaserade textilfibrer har kommit långt och nu menar allt fler att träet kan ersätta miljöboven bomull som en mer hållbar textilråvara i framtiden. I princip alla plastbaserade produkter och oljebaserade kemikalier kommer kunna tillverkas av träråvara.

Globalt sett kommer det att byggas lika mycket stad de närmaste 50 åren som det byggts totalt sett i världen fram tills idag. I Sverige behövs hundratusentals nya bostäder de kommande åren. Den klimatpåverkande betongen kan ersättas med träkonstruktioner som binder kol och kraftigt minskar byggbranschens klimatpåverkan. Redan idag har vi en kraftig marknadstillväxt för flerbostadshus i trä, efterfrågan är större än utbudet.

Står lösningen verkligen så nära dörren som många verkar hoppas? Kanske. Men det finns en aspekt som vi pratar alldeles för lite om – det långsiktigt uthålliga skogsbruket. Jag menar att vi måste vara klarsynta kring skogen som råvaruleverantör och lösningen på klimatfrågan. Om vi blundar för miljöeffekterna av det moderna skogsbruket så kommer vi misslyckas med att lösa klimatfrågan. För det kommer bli en ekologisk katastrof för redan hårt ansträngda ekosystem om vi ska öka de globala uttagen av virke med det skogsbruk vi bedriver idag. Skogsindustrin hävdar att vi har ett hållbart skogsbruk i Sverige idag, och att vi är ett föregångsland. Jag håller inte med. Vi har en väldigt lång väg kvar innan vårt skogsbruk säkrar den biologiska mångfalden och bidrar till en giftfri miljö. Det finns det många som kan vittna om.

Jag tror också på en ny bioekonomi. Men inte utan att vi samtidigt designar vårt samhälle utifrån cirkulära principer, dvs att energi och material måste återanvändas och återvinnas i ett ständigt kretslopp. Och inte utan att vi inser att vår livsstil måste förändras. Våra res- och konsumtionsmönster måste bli hållbara. Mängden energi och material vi förbrukar måste minska kraftigt.

Ska skogen bli den klimathjälte vi alla hoppas på så måste vi skapa rätt förutsättningar. Och det gör vi inte genom att predika business as usual, utan att istället göra en hållbar livsstil till en global norm och att fortsätta arbetet mot ett verkligt hållbart skogsbruk.

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Grattis Örebro till årets miljökommun – men många fler gröna steg behövs

Örebro har utsetts till årets miljökommun av tidningen Miljöaktuellt. Mycket bra, tycker vi i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun! Det visar tydligt att vi har mycket kompetenta och kreativa medarbetare i kommunen och att fler partier än Miljöpartiet tänker grönt. Det är förstås en grundläggande förutsättning för att Örebro ska kunna utvecklas hållbart överhuvudtaget. Miljöfrågorna är en stor utmaning i en av Sveriges snabbast växande kommuner.

Miljöaktuellts ranking bygger på enkätsvar från kommunerna, men också på sammanvägda bedömningar från olika myndigheter och organisationer. Rankingen kunde vara mer heltäckande men visar ändå viktiga indikatorer på det miljöarbete som görs i landets kommuner. Men det är inte rankingar som tar oss till en mer hållbar framtid för kommande generationer av örebroare. Det är hårt arbete utfört av kommunens medarbetare – välplanerat, systematiskt och kvalitetssäkrat. Det krävs dessutom politiska visioner och idéer som örebroarna står bakom. Framför allt en vilja hos oss som är kommunen – det vill säga alla vi människor, företag och föreningar som finns här och delar på de resurser som naturen ger oss – att ta ansvar för vår miljö.

Det görs mycket bra i Örebro kommun. Det arbete som bl a gjorts med de tätortsnära naturreservaten, vindkraften, divestering (dvs att inte placera pengar i företag som utvinner fossila bränslen) och ekologisk mat är väldigt viktiga steg på väg mot en hållbar kommun. En hel del av detta har Miljöpartiet varit med och påverkat, både åtgärder som påbörjades under tiden vi satt i majoritet – som naturreservaten – men också genom motioner som drivit på t ex utvecklingen av laddstolpar till elfordon och bikupor/biologisk mångfald.

Men även vi i Örebro har en lång väg kvar att gå innan vårt samlade ekologiska fotavtryck ligger på en rimlig nivå sett ut ett globalt perspektiv. Vi måste rena vattnet uppströms i Svartån och jobba ännu bättre med att skydda våra känsliga våtmarker. Kommunens lokala livsmedelsförsörjning behöver öka och bli mer hållbar. Husbyggande i betong måste successivt bytas ut mot träbygg för att staden ska kunna växa utan att klimatpåverkan gör det. Ekosystemtjänster och grönytefaktorn måste stå i centrum när vi planerar nya byggnationer, och kommunen behöver en strategi för klimatanpassning. Vi i Miljöpartiet vill också se ännu grönare skolgårdar, fler skolor och förskolor som är certifierade med Grön Flagg, och bättre möjligheter för barn och unga att röra på sig i naturen. Och så måste vi prata mer om trafiken och hur vi tillsammans kan se till att alla transporter i vår kommun kan göras utan negativ klimatpåverkan. Stadens ytor måste fördelas mer rättvist mellan bussar, bilar, cyklister och fotgängare för att vi ska kunna resa hållbart.

Även i vår kommun kommer det vi människor gör att påverka naturen, klimatet och djuren. Både här och på andra platser, och därför måste vi höja ambitionerna. För Örebro kan ännu bättre!

Miljöpartiet sitter för första gången i regeringen och vi är fortsatt med i den majoritet som styr i regionen. Men i Örebro kommun är vi just nu inte en del av den politiska majoriteten. I valrörelsen förra året mötte vi många väljare som hoppades på en ännu grönare politik i kommunen och Miljöpartiet gick fram med 2 procent i kommunalvalet. Vi har tagit stora intryck av väljarna och kommer att fortsätta lyfta gröna initiativ och kämpa för att få fler beslutsfattare att tänka hållbart. I konstruktiv opposition kommer vi att bevaka den politiska majoritetens förslag. Tillsammans måste vi som fattar de politiska besluten bidra till att det blir lättare för örebroarna att göra kloka livsval som gör det möjligt för framtida generationer att leva ett gott liv. De globala effekterna av människans klimatpåverkan kommer att drabba även oss. Därför kan vi inte nöja oss med att varje vecka läsa om nya rankingar som pekar ut Örebro som en jättebra plats.

I den snabba utveckling som vår kommun är inne i just nu är det viktigt att vi hela tiden tänker på hur vi kan se till att det vi gör är hållbart – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Så att kommande generationer örebroare kan få samma möjligheter som oss att leva här. En grundläggande förutsättning är att det finns ett kunnande och vilja i kommunen. Och det visar Miljöaktuellts ranking onekligen att det finns. Så nu ser vi fram emot fortsätta att göra vad vi kan för att bidra till att det här arbetet utvecklas och görs ännu bättre.

Sara Richert, Kommunalråd Miljöpartiet

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Katarina Bååth ny ersättare för Miljöpartiet i fritidsnämnden

kbaath

Katarina Bååth är en engagerad, kunnig och erfaren person som nu tagit ett uppdrag för Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun. Katarina kommer in i ett gäng gröna politiker som jobbar hårt för ett Örebro som håller ihop och utvecklas hållbart. Jag ställde några korta frågor till Katarina för att vi ska lära känna henne.

1. Vem är Katharina Bååth?

Jag är 42 år och bor i Örebro tillsammans med två barn och en sambo. Jag jobbar som utvecklingsledare och kommunikatör inom energi- och klimatområdet.

2. Vilken nämnd kommer du att sitta i och vad ser du fram emot att göra i nämnden?

Jag kommer ta plats som ersättare i fritidsnämnden. Jag ser fram emot att vara med och påverka så att örebroarna får ett bra och varierat fritidsutbud. Särskilt intresserad av barn och unga och att idrotten är inkluderande och tillgänglig för alla. Idrottsverksamheten för barn och unga ska handla om hälsa och personlig utveckling. Toppning och utslagning måste vi jobba på att få bort.

3. Varför blev det Miljöpartiet för dig?

Forskning inom miljöområdet som jag har fått del av genom mitt arbete skakar om. Jag är inte orolig för mig och mina barns framtid men för deras eventuella barn är jag väldigt bekymrad. Vi måste få stopp på den negativa utvecklingen och påverkan vi människor har på miljön, naturen och planeten. Vi måste alla ta ansvar för att leva mer hållbart.

4. Vad rekommenderar du andra att uppleva i Örebro den här sommaren?

Själv tänker jag knappt lämna vår region denna sommar, så jag har många tips att ge. Gå på stan och strosa och njut av Open Art, ta en fika i Wadköping, cykla ut till Oset eller varför inte ta bussen upp till Ånnaboda och gå en rundslinga på Bergslagsleden.

Miljöpartiet i Örebro välkomnar Katarina och ser fram emot att dina insatser. Vi har plats för många fler, så om du som läser också vill engagera dig i Miljöpartiet är du välkommen att bli medlem. Eller så kontaktar du någon av oss i Miljöpartiet här i Örebro så träffas vi och pratar om saken.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

En bra dag på jobbet med Mehmet Kaplan, bostäder och stadsbyggnadsprat

11157571_1109225249103502_3204725878765090255_o

Idag har jag haft en ovanligt bra dag på jobbet. För mig som är intresserad av samhällsbyggnadsfrågor var det otroligt inspirerande att under morgonen och förmiddagen ta emot, samtala med och följa bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Han är en av de sex gröna ministrarna som i höstas tog plats i Sveriges regering och på hans presentationssida på regeringen.se står följande att läsa:

”Min målsättning är att säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande och utveckla vår roll som världsledande it-nation. Genom handlingskraft, dialog och samarbete är jag övertygad om att vi tillsammans kan bygga Sverige starkare.”

Den dialogen fördes alltså i Örebro idag och den började med att vi tillsammans hade skrivit en debattartikel i NA. Första programpunkten för dagen var ett spännande frukostmöte hos White i Örebro, där nyligen prisbelönta arkitekten Viktoria Buskqvist och hennes medarbetare satt ihop ett samtal på temat ”Vilken stad vill vi vara?”. Mehmet Kaplan fick inleda det samtalet genom att berätta om regeringens politik för bostäder och stadsutveckling. På frågan om vad ministern tyckte att Örebro skulle satsa på svarade Mehmet Kaplan att Örebro ska vara sig själv. Att kommunen inte ska försöka vara någon annan kommun, utan fortsätta att utveckla och växa med sina invånare. Just det borde vi diskutera mer, det finns så mycket bra saker att lyfta i Örebro – människor, föreningar, företag…

11021554_1109225369103490_8980475476937975314_o

Senare på frukostmötet talade arkitekten Milad Hossainzadeh engagerat om världsstäders DNA och attraktionskraft, bland annat genom att konstatera att ”lite grönt är väldigt bra för affärerna” (apropå att The High Line i New York skapar möjligheter nu när den blivit en av världsstadens mest populära platser). Vi miljöpartister har förstås länge vetat att grönt är bra för affärerna.

Därefter tog en panel bestående av Viktoria Buskqvist, Jens Schollin (rektor och professor vid Örebro universitet) och Peder Hallkvist (stadsarkitekt Örebro kommun) ordet och diskuterade vad Örebro behöver göras för att växa attraktivt och förslag på hur det kan gå till. Ett intressant frukostmöte som jag är tacksam för att jag och Mehmet Kaplan blev inbjudna till. Det här samtalet kommer jag och Miljöpartiet att fortsätta vara engagerade i, länge.

Efter radiointervju tog vi oss ut till Örebro universitet och ett möte med Svenska Studenthus tillsammans med fler politiker och tjänstemän. Förutom information om deras spännande projekt med 286 studentbostäder byggda i trähus, fick Mehmet Kaplan information om Örebro, planprocesser och annan kunskap om saker som händer i Örebros samhällsbyggnad.

Jag hann samtala om några viktiga frågor med Mehmet. Vi pratade om vikten av att bygga mer i trä. Jag berättade om att vi motionerat om det lokalt, att Örebro kommun behöver en träbyggnadsstrategi. Min uppmaning till honom var att fundera på vad regeringen från sitt håll kan göra för att stimulera att det byggs fler i hus trä i hela Sverige? Vi behöver tänka klokare kring hur vi bygger, och att bygga i trä är väldigt klokt ur både klimat- och hälsoperspektiv.

Jag passade också på att ta upp frågan om vad vi kan göra politiskt för att stimulera en utveckling där vi effektiviserar våra bostäder så att de kan bli yteffektivare och mindre. Att minska bostadsytan per person kan vara ett viktigt sätt att minska energiåtgång och klimatpåverkan. I Sverige bor vi (i internationella jämförelser) i väldigt stora bostäder. Mehmet Kaplan lyfte fram den satsning regeringen nyligen presenterat för att stimulera ökat byggande och pekade på att det i satsningen finns extra fokus på bland annat små, billiga bostäder och att även gemensamhetsytor omfattas av stödet . Det är intressant, inte bara för studenter utan även i ett större sammanhang. Delandet ökar och för allt fler känns det naturligt att dela även levnadsytor, som kök, tvättstuga och andra allmänna ytor.

På väg till och från universitetet hann vi också med lite stadsspaning! Jag visade bostads- och stadsutvecklingsministern några områden i östra Örebro som är i tydlig utveckling. Den välbehövliga omvandlingen av Rudbecksgatan från trafikled till stadsgata. Det – i mitt tycke – lite väl tättbebyggda Eyrafältet och det nya området kring Österport där gammal industrimark ska omvandlas för att bli bl a bostäder. Vi pratade om vilka goda förutsättningar det finns att bygga in hållbara lösningar för trafik, avfallshantering, grönytor och andra saker när ett helt område gestaltas från grunden. Viktigt att det görs klokt. Tänk vilka livsmiljöer som kan skapas här, i centrala lägen som återskapas.

11169748_1109225679103459_8814955032194801847_o

Sen pratade vi förstås om hur viktigt det är att det byggs för studenter och att det görs på ett smart sätt. Förutom bra val av material, som trä, så är det viktigt att olika kommunala mål möts. Vi får inte tömma andra delar av staden på studenter när vi bygger nya bostäder vid campusområdet. Studenterna har bidragit med viktiga sociala värden i många bostadsområden. Social hållbarhet är viktigt och måste prioriteras tillsammans med bostadsförsörjning.

Det var inspirerande att samtala med Mehmet Kaplan och vi kommer att mötas igen eftersom han gärna vill gästa En grön rådhuspodd  under kongressen och prata vidare om de här frågorna. När vi skildes åt vid Örebro centralstation där han skulle vidare mot nästa bostadsinvigning någonstans i Sverige så tänkte jag att det är oerhört bra att Miljöpartiet sitter i regeringen nu och att vi påverkar bostads- och stadsutvecklingsfrågorna. De här frågorna är grundläggande för Örebros och hela Sveriges utveckling. Vi har många viktiga beslut att fatta för att bygga klokt och hållbart för framtiden. Med Miljöpartiet i regeringen – och i en framtid även i majoriteten i Örebro kommun – kommer vi att kunna fatta precis de besluten.

/Sara Richert, kommunalråd

Miljöpartiet de gröna, Örebro kommun

11174517_1109225915770102_6451666924183291319_o

Bilder från dagen finns på Miljöpartiet de grönas Facebook
NA om Mehmet Kaplans besök
SVT om besöket
Lyssna på Mehmet Kaplan när han gästar podcasten Snåret

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Lennart Olsson och Kung Markatta visar vägen

KM_9922

I Miljöpartiet pratar vi gärna om de som går först, om stigfinnarna. Omtänksamma och engagerade människor som förändrar världen. Varje utveckling tar sin början i den enskilda människans övertygelse och engagemang och idag fick jag förmånen att träffa en sådan människa som gjort en fantastisk resa. Jag har träffat Kung Markattas grundare Lennart Olsson. Företaget fick nyligen ta emot årets miljöpris på Örebrogalan och det ville vi i Miljöpartiet uppmärksamma lite extra, så vi åkte ut till företaget för att gratulera.

Lennart Olsson tog emot i företagets nyligen utbyggda lokaler i Hjälmarsberg som ligger otroligt vackert i östra utkanten av Örebro. Vi hade ett inspirerande samtal där vi hann diskutera världsmarknadspriser på mandel och oliver, förslag som kan gynna hållbara produkter i livsmedelshandeln, andra förslag som kan göra offentlig upphandling bättre, samordnade varutransporter i kommuner och socialt ansvarstagande i näringslivet. Att prata med Lennart Olsson om allt det här var så inspirerande. Resan han gjort med företaget är mycket spännande och kan vara en förebild för många andra. Det startade i en liten lägenhet på Nygatan i Örebro för 32 år sedan och har idag vuxit till en stort företag som är viktigt för tusentals konsumenter men också för Örebro. Företaget anställer allt fler – ett fyrtiotal idag – och sysselsätter dessutom människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Under vårt besök pratade jag bland annat med en man som var så stolt över sitt jobb på Kung Markatta. Hela han glimrade när han berättade för mig om hur noga han vek kartongerna för varorna som skulle skickas ut till en butik någonstans i Sverige.

KM_9899

Jag undrar om vi är tillräckligt bra på att uppmärksamma våra lokala ägarledda företag i Örebro? Det finns många entreprenörer som gör jättespännande saker här. Innovatörer, möjliggörare, jobbskapare och världsförbättrare i olika branscher, med olika bakgrunder och olika mål.  Lennart Olsson och Kung Markatta är ett otroligt bra exempel på detta företagande och idag har Lennart lämnat över ägandet sedan ett antal år för att nu koncentrera sig på det som han själv brinner lite extra för – att hitta de bästa produkterna som är bäst för både konsument och producent.

Det är stor efterfrågan på Kung Markattas produkter och företaget växer och ökar sin försäljning kraftigt. Vid vårt besök anar jag den här expansionen i väggarna. På lagret far truckar runt och hämtar pallar med varor som ska distribueras ut i handeln. Det råder en febril verksamhet. Jag fick också bekräftat att min personliga Kung Markatta-favorit är samma som tusentals andra svenskars: deras kioskvältare kokosolja på glasburk. Från en personlig trettioårskris och att bli bemött av oförstående människor till en omsättning på ungefär 200 miljoner kronor och en kraftigt växande kundkrets. Lennart Olsson har verkligen trampat upp stigar.

Miljöpartiets partiprograms avslutande kapitel har rubriken ”Stigfinnarna”. Där står bland annat:

Det myllrar av liv under varje liten sten på vår planet. Vi är en del av något oändligt mycket större. Denna insikt frammanar ödmjukhet, men också handling. Kanske är det just när vi själva förmår njuta av livet och naturen som vi påminns om vad det är vi kämpar för.

Idag fick de raderna extra stark betydelse för mig. Tack vare en inspirerande berättelse om ett företag och en människas idéer. Jag förstår att Kung Markatta söks upp av människor som vill arbeta i företaget och jag tycker det är fantastiskt att Örebro har varit basen.  Det här är ett företag som kommer vara viktigt för vår kommun. Länge.

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna, Örebro kommun

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Några tankar om köpstopp, och en fråga.

Örebro kommuns projekt Klimatsmart vardag fortsätter och idag blev det så att ett antal människor i mitt Facebookflöde kände sig manade att sätta ned fötterna hårt, ställa sig upp och……RASA! Varför? Jo, för att i mars tänker projektet uppmärksamma köpstopp som ett av många olika sätt att minska Örebros klimatpåverkan i enlighet med klimatplanen. Idag skrevs det som köpstoppet i lokaltidningen och det pratades om det i lokalradion. Reaktionerna blev alltså på sina håll väldigt starka. Jag tycker att reaktionerna är intressanta och behöver få tänka högt en stund.

Eftersom det var ett tag sedan jag uppskattade mitt eget ekologiska fotavtryck så gör jag det igen. Använder Världsnaturfondens webb och kommer fram till att om alla skulle leva som jag så behöver vi 2,65 jordklot.

Skärmavbild 2015-03-04 kl. 17.35.00

Det är 1,65 jordklot fler än det enda vi har. Och då har mitt avtryck ändå minskat med en hel planet de senaste åren eftersom jag har slutat äta djur, bytt hus mot lägenhet, kör bil mycket mer sällan, nästan aldrig flyger och knappt köper prylar längre. Ändå leder mitt liv till att kommande generationer måste hitta ett par nya jordklot att leva på, eller gå under.

Förändring är något de flesta av oss kräver, men vem ska förändra sig? Den frågan är ett av klimathotets och hållbarhetens största inneboende problem. Nånannan är oftast svaret, och det är ett dåligt svar. Jag har försökt lämna nånannanismen. Sedan ett par år tillbaka har jag växlat ned. Jag har börjat säga JA istället för att rasa och säga NEJ. Minskat på utgifter och ändrat livsvanor. Istället för att vänta på någon annans lösning så gör jag min egen. Jag kanske inte kan förändra världen, men jag kan förändra mig själv. Ett steg i taget. Det är faktiskt inte så svårt. Jag har slutat se på mig själv som en ekonomisk varelse vars enda syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag har lagt ned tävlandet. Och livet har blivit så mycket rikare.

Förändringen blev lättare sedan jag gick en utbildning där föreläsare från Det naturliga steget höll i flera av stegen. När jag förstod hur allt hänger ihop. Tack vare kunskap och fakta. Men, jag har fått försvara mina val nästan dagligen. Så ofta att jag nu tänker vända på frågorna. Jag vänder mig till dig som rasar mot köpstoppet. Nu är det din tur att förklara för mig hur världen blir bättre genom konsumtion. På vilket sätt är fler prylar lösningen? Ge mig empiriska data som baserat en vetenskaplig metod kan förklara (på ett övertygande sätt) hur din och min konsumtion stödjer en hållbar utveckling som på lång sikt gör att naturens resurser rättvist räcker till alla människor. Övertyga mig med riktigt starka argument.

Medan du letar efter dessa argument tänker jag prova en köpfri månad. Som börjar nu.

Jag tänker att de erfarenheter jag får av en sådan månad, tillsammans med dina argument, kan bli grunden till ett viktigt samtal.

/Fredrik Welander, politisk sekreterare
Miljöpartiet Örebro

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather