Den nya bioekonomin – en orealistisk lösning på klimatfrågan?

Idag pratar alltfler om den enorma potential som finns i våra skogar. Här finns den fantastiska kombinationen av en hyfsat lättillgänglig lösning på klimatfrågan och en stark utveckling av den svenska industrin, med nya innovationer, högt förädlingsvärde och många nya jobb.

Och det är tydligt här i Almedalen. Seminarierna avlöser varandra – om biobränslenas framtid, om klimatmålen, om träbyggande och miljösmarta kläder tillverkade av cellulosa från skogen… Allra tydligast är kanske Stora Ensos seminarium imorgon torsdag på ämnet ”Allt man kan göra av olja kan man göra av trä”.

Jordens befolkning kommer växa med omkring två miljarder människor de närmaste decennierna och människors välstånd kommer troligen öka. Det innebär också en större konsumtion av det mesta – från mat och transporter till energi och engångsmaterial.

Men budskapet som trummas ut av de flesta är enkelt: med skogen som ny råvaruleverantör istället för kol och olja så kommer det vara business as usual. Vi kommer kunna flyga precis som vi gör idag, för snart finns biobaserat flygbränsle på marknaden. Vi kommer kunna köra bil minst lika mycket som vi gör idag, för vi har ett mål om fossilfri fordonsflotta, det finns biobränsle och elbilarna är på stark frammarsch. Klädkonsumtionen är inget problem – forskningen på träbaserade textilfibrer har kommit långt och nu menar allt fler att träet kan ersätta miljöboven bomull som en mer hållbar textilråvara i framtiden. I princip alla plastbaserade produkter och oljebaserade kemikalier kommer kunna tillverkas av träråvara.

Globalt sett kommer det att byggas lika mycket stad de närmaste 50 åren som det byggts totalt sett i världen fram tills idag. I Sverige behövs hundratusentals nya bostäder de kommande åren. Den klimatpåverkande betongen kan ersättas med träkonstruktioner som binder kol och kraftigt minskar byggbranschens klimatpåverkan. Redan idag har vi en kraftig marknadstillväxt för flerbostadshus i trä, efterfrågan är större än utbudet.

Står lösningen verkligen så nära dörren som många verkar hoppas? Kanske. Men det finns en aspekt som vi pratar alldeles för lite om – det långsiktigt uthålliga skogsbruket. Jag menar att vi måste vara klarsynta kring skogen som råvaruleverantör och lösningen på klimatfrågan. Om vi blundar för miljöeffekterna av det moderna skogsbruket så kommer vi misslyckas med att lösa klimatfrågan. För det kommer bli en ekologisk katastrof för redan hårt ansträngda ekosystem om vi ska öka de globala uttagen av virke med det skogsbruk vi bedriver idag. Skogsindustrin hävdar att vi har ett hållbart skogsbruk i Sverige idag, och att vi är ett föregångsland. Jag håller inte med. Vi har en väldigt lång väg kvar innan vårt skogsbruk säkrar den biologiska mångfalden och bidrar till en giftfri miljö. Det finns det många som kan vittna om.

Jag tror också på en ny bioekonomi. Men inte utan att vi samtidigt designar vårt samhälle utifrån cirkulära principer, dvs att energi och material måste återanvändas och återvinnas i ett ständigt kretslopp. Och inte utan att vi inser att vår livsstil måste förändras. Våra res- och konsumtionsmönster måste bli hållbara. Mängden energi och material vi förbrukar måste minska kraftigt.

Ska skogen bli den klimathjälte vi alla hoppas på så måste vi skapa rätt förutsättningar. Och det gör vi inte genom att predika business as usual, utan att istället göra en hållbar livsstil till en global norm och att fortsätta arbetet mot ett verkligt hållbart skogsbruk.

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather