Fler handledare kan skapa kvalitet i feriepraktiken

300 ungdomar färre kommer att erbjudas feriepraktik den kommande sommaren än 2014. För att stärka kvaliteten sägs det. Men jag tror att vi ska satsa på handledare istället, så att fler ungdomar kan erbjudas feriepraktik, som vi i Miljöpartiet presenterades i vårt budgetförslag i höstas.

Det är olyckligt att antalet platser till sommarens feriepraktik har minskat drastiskt jämför med antalet platser förra året. Från 2100 platser förra året kommer endast 1800 ungdomar erbjudas platser inför denna sommar.

Samtidigt förstår jag att kommunen är inne i ett viktigt kvalitetsarbete. För det är verkligen en björntjänst att skicka ut unga på låtsasarbete med dålig handledning. Ingen får ut något av att vara på sommarjobb med oklart innehåll där en endast sitter av tid och får betalt utan att utföra något. Trots att det kan framstå som modigt av kommunen att dra i bromsen och ta bort 300 platser för att kunna säkerställa kvaliteten så känns det inte som en vidare bra lösning.

Pengar till fler handledare
Inför beslut om budgetpengar i slutet av förra året påpekade vi i Miljöpartiet att det behövs mer pengar till feriepraktiken för att möjliggöra en satsning på handledare. I vårt förslag till budget för Örebro kommun fanns därför en satsning på 1,4 miljoner kronor för ändamålet. Vi tror det finns arbeten som behöver utföras och många unga som skulle behöva positiva erfarenheter av att få jobba en sommar. Genom att se till att ungdomarna får bra arbetsledning menar vi att både kvaliteten och meningsfullheten ökar på feriepraktiken. Både inom kommunen och hos aktörer i civilsamhället som tar emot sommarjobbare skulle särskilda pengar till handledartjänster under sommaren bidra till att fler unga får en arbetslivserfarenhet.

Jag ifrågasätter nödvändigheten i att skära ner antalet platser. Nej, det som saknas är en satsning för att öka kvaliteten. Att minska antalet platser för att nå ökad kvalitet är en väldigt konservativ hållning, som inte är långsiktigt försvarbar.

Att majoriteten är så ärliga kring att det handlar om att spara in pengar och effektivisera är förstås bra, men också oroväckande. Anders Hagström (KD) som är ordförande i Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden är ganska tydlig i NA (Färre sommarjobb hos kommunen) att det är en fråga om ekonomi och att skära någonstans. Samtidigt vet vi att de kommunala feriepraktikplatserna är viktiga för en stor grupp unga som har svårt att hitta sommarjobb på egen hand. Egentligen bör det gå att ta pengar från kommunens sociala investeringsfond för så viktig verksamhet som förebygger framtida utanförskap.

Många intressen ska förenas när det gäller feriepraktiken, som att så många unga som möjligt ska få komma ut och få chans att tjäna egna pengar och ta steget att bli mer självständiga. Samtidigt har vi ett ansvar som kommun att ta ansvar för att unga inte utnyttjas eller uttråkas på arbetsplatserna och att de får bra erfarenheter av praktikplatser. Därför tycker jag att Örebro kommun borde satsa mer istället för mindre. Vi behöver fler handledare och möjligheter för fler unga människor att jobba i sommar.

/Niclas Persson, kommunalråd

I media om feriepraktiken:
P4 Örebro
Nerikes Allehanda

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather