Kulturhuset Krämaren – ett alternativ till nytt kulturkvarter

kramaren_9351Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 6 mars 2015:

Örebro har ett rikt kulturliv. Kommunen ska bidra till goda förutsättningar för de som utvecklar kultur. Därför tycker Miljöpartiet de gröna i Örebro att kommunen ska utreda Krämaren som kulturhus. Vi anser att byggandet av ett nytt kulturkvarter är ett för stort risktagande. Det saknas intäkter och vi, liksom flera kulturutövare, är oroliga för att bygget kommer försämra förutsättningarna för kulturen i Örebro på både kort och lång sikt.

Miljöpartiet anser inte att det är ekonomiskt hållbart för oss i Örebro att ta den risk som förslaget till kulturkvarter innebär. Förutom den höga beräknade kostnaden för att bygga, omkring 450 miljoner kronor, så finns frågetecken kring driftskostnaderna och i den nuvarande kalkylen saknas många miljoner kronor årligen. Bland annat förväntas privata aktörer bidra med intäkter. Hur? Erfarenheter visar att privat finansiering av kultur är ovanligt. Annan erfarenhet visar att slutnotan för nybyggen sällan stannar där det sagts från början. Det riskerar att äta upp reformutrymmen för framtida satsningar på en mångfald av uttryck i Örebros kulturliv.

Visst kommer det att bli bra för Örebro med ett nytt, utvecklat bibliotek och självklart vill vi att kulturskolans elever ska ha bästa möjliga förutsättningar. Men vi tror inte att riskfyllda fastighetsinvesteringar ska styra kommunens kulturpolitik. Vi vill göra det möjligt att sprida ut den enorma kulturkvartersinvesteringen på fler olika insatser. Därför tycker Miljöpartiet att kommunen ska utreda om Krämaren kan tillfredsställa samma behov som ett nytt kulturkvarter. Krämaren är en ikonisk byggnad som står och famlar efter en ny uppgift i livet när människors konsumtionsmönster och behov förändras. Idag gapar butikerna tomma, men här finns plats för ett stadsbibliotek, utställningar och delar av kulturskolan som kan samsas med café, restauranger och handel, med en unik park på taket som kan öppnas för örebroarna. Här kan vi nyttja en befintlig fastighet som människor redan använder för möten, istället för att bygga nytt på en tomt som örebroarna inte har någon stark relation till. En mötesplats som etablerats av generationer, mitt i Örebros folkliv. Krämaren ligger mitt i en del av staden som länge använts för just kulturupplevelser och möten. Kulturhuset Krämaren kan växa söderut mot Krämartorget som länge ropat på liv och rörelse och varför inte integrera ÖBOs gamla huvudkontor i lösningen för att skapa ännu fler rum för kulturskola och möten? På samma sätt kan kulturen ta plats i delar av nuvarande Rudbecksskolan. Dessutom finns redan planer på en musikscen vid Studentcity och scenerna i Medborgarhuset kan beläggas mer.

Så kan Örebro kommun skapa ett kulturkvarter i en redan befintlig miljö. Vi är övertygade om att det kan vara en mer hållbar lösning på alla sätt. Vi vill inte ta långsiktiga ekonomiska risker med örebroarnas pengar. Vi anser att det är klokare att använda befintliga fastigheter och med Krämaren som kulturhus får Örebro nya och viktiga möten i en fastighet som är ett landmärke, en fastighet som kan integrera samma delar som ett nytt kulturkvarter. Därför vill vi att kommunen utreder om Krämaren löser det som planerna på ett nytt kulturkvarter är tänkta att lösa, och samtidigt vitaliserar vår stadskärna. Så att beslutsunderlaget för att skapa goda förutsättningar för Stadsbiblioteket, Kulturskolan och alla kulturutövare i Örebro blir så fullständigt som det kan bli.

Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

Niclas Persson, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather