Om Kattungens förskola

(OBS, några saker blev olyckligt återgivna tidigare eller uttrycktes dumt. Jag vill påminna att jag har försökt återge vad tjänstemän i kommunen sagt och resonerat kring beslutet och behöver därför inte vara vad jag själv eller Miljöpartiet tycker)

Den teckenspråkiga förskolan Kattungen ska flytta från sina nuvarande lokaler vid Birgitta skolan och istället flytta in hos en förskola i Lillån. Detta är för att miljön inte är tillräckligt god i de nuvarande lokalerna. Så långt, allt gott.

Men samtidigt menar förvaltningen att förskolan skulle behöva mer av en ”hörande miljö” eftersom allt fler barn idag får implantat. Förvaltningen menar att många i målgruppen för förskolan i framtiden inte kommer beviljas gå på den statliga Birgitta skolan. Detta rör sig främst om barn med sk CI-implantat. En grupp som ökar då allt fler föräldrar till döva barn låter sina barn opereras, vilket rent krasst gör dem hörselskadade.

Många föräldrar och blivande föräldrar som är döva eller som har koppling till döv-världen är oroliga för att det i framtiden inte ska finnas en förskola med teckenspråksprofil. Det låter för många som att det finns en risk att det är den teckenspråkiga profilen som offras för att ge förskolan en mer ”hörande miljö”.

Jag försöker fortfarande få klarhet i exakt vilka organisationsförändringar som planeras och hur det påverkar den pedagogiska miljön. Jag är väldigt intresserad av att få veta hur förvaltningen ser på vilka som ingår i målgruppen för förskolan. Att endast se till vilka som skulle beviljas att gå på den statliga specialskolan är väldigt snävt. Exempelvis missar vi de barn som är CODA (Children of Deaf Adults) dvs barn som är hörande men har döva föräldrar och därmed teckenspråk som första språk. Många barn med hörselnedsättning får med åldern en försämrad hörsel och skulle sannolikt ha god nytta av teckenspråk, likaså barn med CI. En teckenspråkig förskola är med andra ord viktig för fler barn än endast döva.

Förvaltningen menar idag att det är för få döva barn på förskolan och få döva barn står i kö. (OBS. råkade tidigare återge fel vad tjänstemän sagt och skrev att det inte fanns döva barn på förskolan vilket var fel. Det ledande tjänstemän skrev var exakt såhär: ”Det blir så få döva barn kvar så det är inte möjligt att bedriva verksamhet. Integrering med hörande verksamhet nödvändig.”) Självfallet ett tufft besked till dövrörelsen. Som förövrigt reagerat häftigt på nyheten, men som mötts med en del oförstående av förvaltningen som inte riktigt erkänner intresseorganisationerna då de menar att inga barn finns i målgruppen. Men viktigt är fortfarande att det finns många barn som skulle ha god nytta av teckenspråk i en tidig ålder. Sen kan det stämma att fler av barnen har behov av ”hörande miljö” för sin tvåspråkighet.

Det viktiga att säkerställa är att Kattungen även i fortsättningen är tvåspråkig och att teckenspråksprofilen finns kvar. Inte ens jag som politiker har lyckats reda ut exakt vad som sker. Främst för att handlingar och utredningar saknas, så det finns lite att läsa sig till. Men jag ska de närmsta dagarna försöka fråga runt så jag får svar på mina frågor.

Eftersom jag litar på förvaltningen och att de är väldigt kloka så räknar jag lite med att förskolan självfallet fortsätter ha en teckenspråksmiljö, bara att det inte framgått så tydligt.

Under tisdagsmorgonen kommer jag göra ett besök på Kattungen och träffa personalen för att få höra mer hur de ser på detta. Tror jag kommer få lära mig mycket. Försöker vara ödmjuk med att jag inte vet allt.

/Niclas Persson, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna i Örebro

Mer om Kattungen:
ÖrebroKuriren: Oro för döva barn på Kattungen
NA: Stoppa genast flytten av Kattungens förskola

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather