Politik- en rapport från insidan!

Jag heter Vincent Mossberg och pluggar i vanliga fall Offentlig förvaltning och leding på universitetet. Jag har under fyra veckor haft möjligheten att följa kommunalrådet Niclas Persson (MP) och se vad som händer på insidan av politiken, innanför kommunens väggar.

Redan den första dagen kastades jag in i de olika uppgifterna som finns inom kommunalpolitiken. Det började med förberedelser för programnämnden för skola och ungdom var vi skulle ha ett möte dagen därpå. På programnämnder disskuteras olika förslag från den rådande majoriteten för beslut inom olika områden i kommunen, i detta fall skola och ungdom. I början var jag lite förvirrad över hur allt satt ihop i kommunen. Det var många ord som jag aldrig hade hört förut. Ord som interpellation, vad särskilt yttrande innebar till skillnad från att göra avslag till fördel för sitt eget budgetförslag eller vad en enkel fråga betyder. Det är frågor som jag nu har fått svar på och kan se den röda tråden genom organisationen i kommunen. Det största som händer i kommunen på en månad är Kommunfullmäktige, vilket är som kommunens riksdag och där alla de stora besluten fattas. Den största frågan som Miljöpartiet har behandlat den här månaden är frågan om det skall ske en utredning om att använda befintliga byggnader för att skapa ett kulturkvarter med utgångspunkt ifrån Krämaren, detta istället för att bygga en helt ny byggnad, vilket majoriteten vill göra, ibland utan att lyssna in andra förslag från andra synvinklar. Kan detta bero på att de har undersökt detta under flera år och att de har prestige i att endast köra på sin egen linje utan att pröva andra infallsvinklar? Kanske finns det mer ekonomiskt och hållbart sparsamma lösningar som inte missar målet att utöka kultur och social rörelse i kommunen?

 

I kommunfullmäktige fick jag tillfälle att höra hur debatten gick och se på de olika frågor som kom upp på dagordningen. Nu börjar jag förstå och se varför vi behöver demokrati och det arbetssätt som används för att styra vårt land. Det är viktigt att få med alla de åsikter och olika partier bidrar med olika synvinklar för att belysa de medborgare partierna representerar. Ibland kan jag dock tänka att partierna vissa gånger ”känner” att de måste ta en viss ståndpunkt i en fråga just för att de förväntas göra det, även om det inte alltid är nödvändigt för just den aktuella debatten. Under kommunfullmäktige hade jag även en speciell uppgift. Jag mätte då, med hjälp av en app som heter gendertimer, talartiden för män respektive kvinnor. Resultatet blev 53 % för män och 47 % för kvinnor vilket ju i första anblick ser bra ut vilket det också var. Om jag istället kollar på hur mycket talartid per person som män respektive kvinnor har så hade resultatet varit 69 % manlig och 31 % kvinnlig talartid. Resultatet kan bli väldigt olika beroende på vilka frågor som finns på dagordningen, en reflektion är dock att om detta är ett bra resultat och kvinnor inte ens är på 50 %, hur ser då ett dåligt resultat ut? Det får framtiden utröna.

 

Att få samverka med dessa människor som är på Miljöpartiets kontor har varit extremt upplyftande och inspirerande för mig som individ. Vilket har gjort att jag ibland fått lära mig mest på fikarasterna. Jag har fått diskutera aktuella samhällsärenden med Fredrik Welander och börjat se saker på ett annat sätt. Jag har blivit utmanad i mitt inre på nytt i samtal med Kukkamariia Valtola Sjöberg och tagit på mig att bli vegan nu på prov under två veckor och som jag ser det nu så kommer det att fortsätta även efter de två veckorna. Hos Sara Richert ser jag en värme och en no-compromise inställning som passar Örebro kommun, detta är något som jag kommer ta med mig och vilket har färgat av sig på mig. Niclas Persson är en fokuserad person där målet och visionen inte är långt borta. Han bidrar även med en stor trygghet som person och i sin roll som kommunalråd. Om er har jag inte sagt allt men det jag vill säga är också att det finns en teamkänsla och dynamik i gruppen vilket gör mig positivt inställd till framtiden för Örebro kommun. För även om det kommer motgångar och ibland en del tråkiga möten eller mindre inspirerande frågor så vet jag att ni kommer att jobba och hitta vägen fram.

Vincent Mossberg

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather