PRESSMEDDELANDE: Miljöpartiets kommentar till kommunledningens förslag på skattehöjning

Den styrande kommunledningen har idag meddelat att de avser föreslå en höjning av kommunalskatten med 50 öre.

– Skattesatsen är en viktig diskussion som vi politiker måste ta för att se hur vi ska kunna finansiera nödvändiga utbyggnader inom skola och välfärd, men också de investeringar som krävs till klimatåtgärder, säger Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet.

Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning till vilken skattesats som partiet tror krävs för att möta de kommande utmaningarna i välfärden.

– Vi delar kommunledningens analys att det kommer att krävas stora investeringar de kommande åren inom bland annat förskola och skola, inom äldreomsorgen och för mer satsningar på förebyggande sociala åtgärder. Vi har inte tagit något beslut om skattehöjning till vår budget, men det är en viktig diskussion att ta för att se hur vi ska få välfärden att gå ihop, säger Niclas Persson, Kommunalråd för Miljöpartiet

Miljöpartiet är kritiska till att kategoriskt stänga dörren för en skattehöjning, och avfärdar det som ansvarslöst. Kommunerna har haft det svårt med minskade statsbidrag under alliansens regeringstid med flera skattesänkningar och nu ser vi kraven öka på kommunen under de närmsta åren.

Miljöpartiet ser också att det behövs rejäla klimatinvesteringar, både för utsläppsminskningar och för anpassning till kommande klimatförändringar, det är åtgärder som måste finansieras. 

Kontakt:

 

Sara Richert, kommunalråd                                  Niclas Persson, kommunalråd

0765-516 840                                                          0765-516 845
sara.richert@mp.se                                                 niclas.persson@mp.se

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather