Rudbecksgatan är inte en racerbana

Varför kan inte Örebro kommun sätta upp farthinder i Rudbeckstunneln?

Det är en rimlig fråga att ställa sig av flera anledningar. Trafiksituationen där idag är usel – både för trafiksäkerheten som för miljön för de boende längs Rudbecksgatan i centrala Örebro. Visst måste människor som bor mitt i staden vara toleranta för ljud, men ingen ska behöva acceptera att leva med buller som från en racerbana när de inte bor vid en racerbana. Och ingen ska behöva att riskera livet bara för att de råkar ta kvällspromenaden vid fel tillfälle.

För mig är det uppenbart att Örebro kommun måste hitta ett smart sätt att göra trafikmiljön i och kring Rudbeckstunneln trygg och säker för alla – och det omedelbart. Rudbecksgatan bör enkelt kunna 30-begränsas vilket skulle ge en bättre trafikmiljö för alla, både bilister, cyklister och fotgängare. Farthinder kommer troligen att behövas, det visar väl även den här sommarens erfarenheter. Hur de här farthinder ska utformas är en fråga för ansvariga tjänstemän när de får ett uppdrag, och det uppdraget måste ansvariga politiker ge omgående!

I Örebro måste vi förändra och modernisera trafikmiljön i hela kommunen så att fler människor kan välja att cykla, gå eller åka buss. Biltrafiken är ett hinder för Örebros hållbara utveckling så länge som den gynnas så ensidigt. För att komma till rätta med klimatfrågan på lång sikt måste vi totalt sett minska antalet transporter i samhället. Det arbetet måste påbörjas här och nu!

Nu har ännu en sommar gått där vi pratat väldigt mycket om biltrafiken och dess negativa konsekvenser för Örebro. Både i centrala Örebro och ute i Marieberg har boende och företagare vittnat om hur deras liv och verksamheter påverkas negativt av biltrafikens ytterligheter. Örebro kan bättre. Det handlar inte om några enskilda individers rätt att missbruka gatorna som vi alla är med och finansierar. Det handlar om trafiksäkerhet, livsmiljöer och respekt för våra gemensamma tillgångar och enskild egendom.

Race med bilar hör inte hemma på allmän plats, mitt i stan. Därför är jag väldigt intresserad av vad ansvarigt kommunalråd Björn Sundin (S) avser att göra för att få ned hastigheten i Rudbeckstunneln under kvällar och helger.

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna
Örebro kommun

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather