S, C och KD kom undan för lätt

Budget2016

I onsdags antogs en ny budget för Örebro kommun för 2016. Trots att vi under två dagar debatterat lyckades ändå den styrande konstellationen med S, C och KD komma undan för lätt. De lyckades skifta bevisbördan över till M och FP om hur de ska få ihop sin ekonomi, men redovisade aldrig för örebroarna hur den nya budgeten påverkar dem. Idag är deras nya budget ett faktum och de är därför flera svar skyldiga.

Klimatansvar genom mer kol i atmosfären?
Lennart Bondesson och Kristdemokraterna som ansvarar för klimatfrågorna måste förklara hur de både kan prata om klimatansvar i kommunen men genomföra stora satsningar på flygplatsen. Hur tar vi egentligen klimatansvar genom att släppa ut mer kol i atmosfären? Hur bidrar nya flyglinjer till mindre kol i atmosfären och stopp på den globala uppvärmningen?

Kommunledningen använder gärna utmärkelsen som årets miljökommun som sköld mot kritiska frågor, men vi vet att kommunen har en bit kvar till att vara helt hållbar. De måste förklara varför de avstår från att bygga fullt ut hållbara och klimatsmarta fastigheter nu när de genomför en stor satsning på att bygga nya skolor och äldreboenden. Tycker kanske Lennart Bondesson att vi har råd att skjuta upp ansvaret för klimatanpassningar till framtida generationer? Är det våra barn och barnbarn som ska ta ansvar och betala för att vi snålade när vi ändå genomförde den ”största utbyggnaden av välfärden sedan 60-talet”? Detta är inte en trovärdig klimatpolitik, Lennart Bondesson och kristdemokraterna!

Kommer bokbussar att ersätta stadsdelsbibliotek?
S, C och KD gick som sagt hårt åt oppositionspartierna M och FP. Självfallet ska alla partier som lägger en budget granskas, det gäller även MP och SD. Vi vill alla styra kommunen och då ska vi kunna ge svar på hur. Men när S, C och KD helt undviker att svara på vad deras besparingar på 80 miljoner nästa år kommer betyda och få för konsekvenser tycker jag de kommer undan för enkelt.

I den beslutade budgeten ger de uppdrag till kommundirektören att effektivisera stadsdelsbiblioteken och att se över avgifterna för Kulturskolan i syfte att minska kostnaderna per elev. För oss i Miljöpartiet låter detta som att vi ska förvänta oss stora besparingar på kulturområdet. Kommunledningen måste svara på om de tänker lägga ned stadsdelsbibliotek och om de kommer driva upp priserna på Kulturskolan! Allt detta är problematiskt när staden växer och vi har stora behov av en växande kultur som skapar möten mellan människor.

I budgeten står att mer uppsökande verksamhet och flexibla lösningar ska samverkas med effektiviseringskraven. Kommunledningen gjorde i förra veckan utspel om inköp av nya bokbussar. Ska vi tolka det som att bokbussarna (som var den enda satsningen på kulturen) i framtiden ska ersätta stadsdelsbibliotek? Kulturnämndens ordförande Bechet Barsom (KD) kunde inte ge några andra löften under kommunfullmäktige än att han lovar att kämpa för att inga stadsdelsbibliotek ska läggas ned. Själv hade jag hoppats på ett löfte att inga stadsdelsbibliotek ska läggas ned, punkt. Även ansvarigt kommunalråd Björn Sundin (S) var svävande kring vad budgeten och besparingarna kan innebära. Han sa vi skulle förvänta oss en förändring i strukturen av biblioteksverksamheten men kunde inte svara på om det betydde att hela bibliotek är i riskzonen.

Varför ökar äldres hyror när bolagets pengar kan tas ut?
Fler uppdrag har lagts till kommundirektören för att hitta pengar. Jag har förståelse att det måste tittas brett om 80 miljoner ska kunna sparas, men örebroarna måste samtidigt få en chans att förstå vad kommunledningen beslutat. Bland annat ska de äldres hyror ses över och det ska ske en översyn av taxor och avgifter inom omsorgen enligt uppdragen till kommundirektören. Rasmus Persson (C) måste förklara hur besparingarna på 80 miljoner som planeras kommer att drabba de äldre. Är det rimligt att höja hyror för vård- och gruppboenden samtidigt som kommunen tar ut pengar från ÖBO omsorgsfastigheter? Om ekonomin är så svag så hyrorna behöver ökas för att kunna bygga fler boenden, hur kan kommunledningen samtidigt plocka ut 41 miljoner från dotterbolaget till ÖBO? (varav 30 miljoner sedan tas ut till kommunens kassa). Borde inte pengarna vara kvar för att finansiera renoveringar och nybyggen?

/Niclas Persson, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather