Självklart ska barnen ha ordentliga skolbibliotek!

Jag får dubbla känslor för artikeln i dagens Nerikes Allehanda  (http://na.se/nyheter/nyheter/1.2863295–naskola-bibliotek-gloms-ofta-bort) med den kritiska rösten om skolbiblioteken. Trist att få bekräftat det jag själv upplevt, att det inte är alla barn i Örebro som får regelbunden tillgång till de viktiga skolbiblioteken. Men samtidigt glad att media lyfter fram! Att barnen regelbundet besöker skolbiblioteket är mycket mer än en trevlig utflykt eller ett uppehållsrum på skolan.

Skolbiblioteken är så viktiga för barnen för att skapa sig sin egen kunskap, att utveckla sitt eget kritiska tänkande. Det räcker inte med en bokhylla i ett hörn av skolan. Barnen behöver lotsas in av bibliotekarier med kompetens, lära sig söka kunskap själv, utveckla sin källkritik, att få utveckla sin läslust. Det är särskilt viktigt idag, när många föräldrar aldrig läser högt för sina barn hemma, och barnen istället tillbringar många timmar vid skärmar av olika former.

Alla barn i Örebro måste få regelbunden tillgång till ett skolbibliotek med utbildad personal! Helst ett skolbibliotek i varje skola, men i små skolor kan det fungera att gå till en närliggande skola. Och då pratar vi inte om en gång om året. Om det inte blir av för att det upplevs som krångligt att få in i skolvardagen, då är det för långt till biblioteket eller så är skolans resurser för dåliga!

I Miljöpartiets budget 2015 för Örebro skrev vi bland annat så här om skolbibliotek:

”Skolbiblioteken är inte bara viktiga institutioner för att sprida kultur utan fyller även en viktig funktion för att stimulera och bidra till ökad läsning bland barn. Det finns idag en stor utmaning rörande barns läsförståelse där särskilt pojkar halkar efter. Läsförståelse är en grundsten i ett kunskapssamhälle och är en avgörande faktor för hög livskvalitet, därför satsar vi särskilt på barns läsning med fokus på pojkar som ett samarbete mellan kulturnämnden och skolan.”

Och så här:

  • ”Alla barn ska regelbundet besöka ett skolbibliotek med utbildad skolbibliotekarie, och kommunen har en “skolbiblioteksbuss” som besöker skolor som saknar eget skolbibliotek i närheten.

  • Barns – och särskilt pojkars – läsförståelse ska främjas genom inrättandet av en ”resande bibliotekarie” som stöttar pedagoger och föräldrar via bland annat barnavårdscentraler, förskolor och skolor.”

 Vackra ord – eller hur? Men det viktiga var att vi också, i vår budget, hade avsatt resurser där det behövdes. I vår budget för 2015 fanns avsatt 1,5 miljoner kronor för barns läsning och särskilt på pojkars läsning.

Jag vet att Miljöpartiet och Socialdemokraterna i sin överenskommelse på riksnivå också skrivit in betydelsen av skolbibliotek och hoppas att mycket arbete från det hållet också kan göras i frågan.

Med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att få fler barn, och särskilt pojkar, att hitta läsningen i och med att det är en essentiell del i utvecklas, lära sig, utveckla kritisk tänkande och inte minst njuta av en rik inre och yttre värld.

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

 

PS.  Det är också för att vi värnar frågor som skolbibliotek, särskilda satsningar på pojkars läsning, tillgängliggörande av konsthallen för skolbarnen osv som gör att vi är oroliga för hur en satsning på ett helt nybyggt kulturkvarter skulle påverka kommunens kulturbudget. Det finns alltid en risk att dyra investeringar i storslagna byggnader utarmar kulturbudgeten när notan blir långt större än uppskattat. Men den frågan förtjänar ett alldeles eget inlägg på bloggen…

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather