Språkvänner kan få människor och Örebro att växa

Människor som möts, pratar med varandra och delar vardag har lättare att göra bra saker tillsammans. För att vi ska kunna mötas och samtala behöver vi få en möjlighet att dela språk och uttryck. En hållbar utveckling av Örebro förutsätter att vi som bor i kommunen delar ett sammanhang och en känsla av tillhörighet. Därför föreslår nu Miljöpartiet de gröna att Örebro kommun gör en insats för att inrätta konceptet Språkvänner, och har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om detta. Konceptet finns redan i 45 svenska kommuner och det skulle säkert fungera bra även hos oss i Örebro. Nyhetsinslaget här ovan handlar om Eskilstuna, som har ett samordnande ansvar för språkvänner. Vi kan lära mycket av det som gjorts av andra för att snabbt komma igång i Örebro.

Tanken med konceptet är att kommunen tar ansvar för att förmedla kontakt mellan människor som talar bra svenska och människor som nyligen kommit till Sverige och Örebro. Dessa människor möts sedan frivilligt och utan ersättning. Genom Språkvänner hjälper vi varandra att lära känna vår kommun och människorna i den bättre. Nyanlända människor får kontakter som bidrar till att de snabbare kan lära sig svenska. Alla får nya relationer och intryck som kan bygga broar och förebygga fördomar.

Du som är språkvän ställer upp ideellt och din insats underlättar den första tiden i Örebro och Sverige för någon som nyligen kommit hit. Kommunens roll blir att matcha nyanlända med språkvänner. Denna matchning kan göras på olika sätt baserat på erfarenheter, intressen, ålder, familjesituation eller andra individuella önskemål. Vi tror att Örebro kommuns servicecenter skulle kunna vara en bra funktion att utveckla konceptet.

Men vad ska Språkvännen och den nyanlända göra då? Det tror jag varken jag eller någon annan politiker ska bestämma. Jag tror människor är ganska bra på att umgås. För det är ju helt enkelt det som mötet handlar om. Människor som bekantar sig med varandra, samtalar och har trevligt tillsammans. Fika, promenera, häng i lekparken med barnen, laga mat, gå på studecirklar, lyssna på musik, titta på konst, besök ett idrottsevenemang, träna tillsamma eller vad nu de som möts väljer att göra tillsammans.

Jag upplever att det finns ett stort intresse hos många örebroare att lära känna de som kommer hit från andra delar av världen. Det får både människor och vårt Örebro att växa. Det får oss att hålla ihop. Jag ser fram emot att få ett positivt svar på min motion när den behandlas av kommunledningen i Örebro kommun.

/Sara Richert, kommunalråd

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather