Stödet till döva i kriminalitet och drogmissbruk behöver öka!

ErikXcons
Idag har jag och Kukka träffat Erik Perho som är ordförande i den nystartade föreningen X-cons deaf. Helt enkelt en organisation för döva som tagit sig ur kriminalitet och drogmissbruk. Vi pratade om hur föreningen ska kunna hjälpa fler och varför en föreningen behövs för just döva.

Det är första gången som Erik besöker en politiker. Han berättar att han alltid hatat att gå på möten tidigare och att han alltid varit extremt rastlös där 20 minuter ofta känts som en evighet. Men när han får berätta om sin nystartade förening så säger han att han skulle kunna ha möte i över sex timmar eftersom det känns kul och viktigt att jobba för att fler döva ska få hjälp ur kriminalitet och att sluta med droger.

Senast vi såg hade han bara en tanke om att han vill göra gott. Göra upp med skiten i sitt liv och allt dumt han gjort. Att han ville göra en insats för andra i samma sits som han själv varit. Men han var osäker hur han skulle kunna göra skillnad. Han ville helst inte gå till kommunens servicecenter för att be om hjälp eftersom han upplevde att han hade en stämpel på sig som kriminell och opålitlig. När föreningen X-cons deaf nu är igång och blivit uppmärksammad i media så känner han sig modigare och att folk vill hjälpa. Allt beröm och stödet i att arbetet är viktigt har lett till att han igår besökt kommunens servicecenter för att få råd hur en söker stöd från kommunen.
XconsDeaf
Det är uppenbart att Erik och de andra i föreningen sitter på mycket kunskap och erfarenheter som behövs för att hjälpa fler döva med liknande problem. Erik nämner de stora brister som finns i missbruksvården där kommunikationsbristen gör att döva inte får den vård och stöd de behöver för att komma tillrätta med sina liv. Många gånger ger personalen helt enkelt upp med att försöka då de inte förstår och kan bygga relation till döva. Han berättar även hur han och andra döva som varit kriminella får en stämpel för livet och att det är svårt att starta ett nytt liv.  Eftersom dövsamhället är så litet räcker det inte med att byta ort, då alla känner alla och dåligt rykte följer efter. Utanförskapet blir svårt och det krävs mycket för att tvätta bort stämpeln. Men det är exakt vad Erik och de övriga i föreningen vill jobba med.

X-cons deaf menar att omkring 150 döva i Sverige har problem med droger eller lever i kriminalitet. När föreningen gör uppskattningar för hur många döva som döljer sina problem gör de bedömningen att det finns omkring 500 personer i riskzonen. De påpekar att många döva på anstalter blir isolerade då de inte har någon att kommunicera med och efter avtjänad tid är det svårt att komma tillbaka in i samhället. Föreningen är tänkt att finnas som stöd för de som vill byta bana.

Stödverksamhet för x-kriminella är ju inget nytt, men jag blir väldigt glad och inspirerad över Eriks resa och arbete för att hjälpa andra döva. I Sverige idag finns ingen stödverksamhet för döva, så föreningen är den första i sitt slag. Den kommer vara otroligt viktig. Nu måste vi se hur kommunen kan stödja det här viktiga arbetet!

Lyssna även på Verkligheten i P3 som intervjuar Erik i sitt inslag Döv och kriminell. Kolla gärna in X-cons Deafs facebook.

/Niclas Persson, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna i Örebro

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather