Etikettarkiv: flickors mående

Vi ska behandla alla barn olika!

Först vill jag be dig att läsa mina synpunkter här nedanför, som kommer väcka känslor, och sen be dig att läsa länken där forskningen visar att jag har rätt.

Jag har haft förmånen att vara en liten del av det uppmärksammade arbetet i Gnesta Kommun mot begränsande normer* och för jämställdhet i förskolan och skolan.

Med de erfarenheterna med mig måste jag säga att jag länge funderat över den samhällsdebatt som råder kring pojkars sämre studieresultat och flickors psykiska ohälsa. Ofta pratas det om att sätta in särskilda läsprojekt för pojkar, mer resurser och särskilda insatser. Flickors ohälsa tycker jag att samhället står ganska handfallna inför och lägger i bästa fall in riktade ”stärkande” åtgärder.

Jag menar att dessa ytliga insatser inte kommer åt kärnan i det problem som vi vuxna skapar för våra barn. Vi kommer inte åt pojkars läsande, matteresultat och skrivande genom olika pedagogiska metoder. Vi kommer inte åt att flickor mår psykiskt dåligt genom att oja oss och irra omkring i metoder.

Svaret på frågorna vi ställer finns redan.

Vi måste jobba mot begränsande normer som gör att pojkars tid i skolan går åt till att skapa sig en social status som inte bygger på att vara bra i skolan. Det är helt inte coolt för pojkar att studera. Du måste först vara säker på din status som pojke för att sen kunna vara en ”plugghäst” och bli duktig i skolan.

När det gäller flickors mående famlar vi rejält. Flickors mående får inte alls samma uppmärksamhet som pojkars dåliga betyg. Troligtvis för att vi även här famlar i mörkret även om en strömbrytare finns som kan tända ljuset. Arbete mot begränsande normer är helt enkelt svaret.

Länken nedan som handlar om forskning i frågan lyfter också upp att många pedagoger säger ”jag behandlar alla lika” och hur problematisk det är. Det visar helt enkelt på att det inte finns den medvetenheten och utbildningen i begränsande normer, jämställdhet och lika rättigheter som behövs för att alla ska få lika möjligheter i livet.

Jag menar att vi ska behandla alla barn olika (som individer) men med samma mål: att alla ska få en välmående skoltid och erfarenheter och kunskaper med sig för livet.

Jag ska inte måla bilden alldeles för mörk och ska medge att det finns en gryende medvetenhet angående begränsande normer i förskola och skola i både kommuner och riksdagen men jag tycker det går för långsamt.

Vi måste snarast utbilda personal i förskolan och skolan i normkritik, jämställdhet och lika rättigheter. På så sätt kommer vi åt de problem jag lyft i inlägget.

Jag vill helt enkelt inte förlora fler generationer barn i det mörker som vi vuxna skapar för dem när vi inte ger alla lika rättigheter och möjligheter.

Länk till forskning i frågan:

www.genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/snav-debatt-om-pojkars-skolprestationer

Kukkamariia Valtola Sjöberg

* begränsande normer: ofta oskrivna ”regler” för hur individer ska vara och bete sig för att passa in i mallar för till exempel hur en flicka eller pojke ska vara, se ut, bete sig.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather