Tillsammans för klimatet – från Örebro till Paris

image

Idag ordnade Naturskyddsföreningen en klimatmanifestation på Stortorget i Örebro – Tillsammans för klimatet! Jag var en av fyra talare, och detta var vad jag sa till alla örebroare som kommit för att sätta fokus på klimatet:

Hej alla klimatvänner!

Idag är den där dagen vi sett fram emot så länge, med starten av det viktiga klimattoppmötet i Paris. Men det är också en dag som man räds lite. För det är nu det gäller, det vet vi alla. Jorden har börjat skicka sina fakturor för alla de klimatutsläpp vi gjort de senaste hundra åren.

På senare tid har klimatfrågan kommit lite i skymundan av flyktingkrisen. Jag menar att de hör ihop i allra högsta grad. Klimatförändringarna kommer sannolikt att skapa ännu fler flyktingar än idag, och det är de fattigaste i världen som drabbas hårdast. Därför måste vi tänka helt nytt, och börja bygga ett samhälle som är robust nog att ta emot många fler nya invånare än idag.

Vi kanske inte är jättemånga som samlats här idag – även om ni är många fler än jag vågat hoppas på – men vi är långt ifrån ensamma. Mer än 1,7 miljoner namnunderskrifter för ett ambitiöst och rättvist klimatavtal överlämnades igår till FN:s klimatchef. 1,7 miljoner!

Mitt parti, Miljöpartiet, sitter nu i regering för första gången. Trots det politiskt lite skakiga år som gått så har Miljöpartiet fått igenom flera gröna framsteg för klimatet. Vi har bland annat beslutat om satsningar på järnvägen, på fler klimatsmarta bostäder och bättre kollektivtrafik för hållbara städer.

Som miljöpartist är jag så klart också väldigt stolt över att vi har en grön miljö- och klimatminister som kommer företräda Sverige vid klimatförhandlingarna i Paris. Och i förrgår träffade jag Åsa Romson i Stockholm. Jag berättade för henne att vi skulle ses här idag, och frågade henne om hon hade någon hälsning. Hon blev jätteglad av att höra om ert engagemang att arrangera det här mötet, och hon berättade om hur full av energi hon själv var inför Parismötet. Hennes deltagande på mötet står på två ben – det ena är det faktiska arbetet för ett bindande klimatavtal som är rättvist även för de fattiga länderna.

Men Åsa lyfte också fram vikten av att att vara en förebild för andra länder, och visa hur vi i Sverige arbetar med innovationer och investeringar för ett fossilfritt samhälle. Vi kan visa hur man bygger höghus i trä, hur man får bort kol och olja ur värmeproduktionen, hur man renar vatten med hjälp av solljus, hur man använder matavfall för att tillverka fordonsbränsle.

Och att agera förebild är viktigt på flera nivåer. I globala klimatförhandlingar är det viktigt. Men även på lokal nivå, här i vår kommun, så är det viktigt. Jag ska erkänna att det inte alltid är så enkelt att vara miljöparti i opposition i ”Årets Miljökommun”. Det görs väldigt mycket bra för klimatet i Örebro, och oavsett vilken politisk sida man sitter på är det något som vi alla ska vara glada och stolta över!

Men visst är det så att vi fortfarande har långt kvar till en verklig klimatomställning, även här i vår kommun. Jag är personligen enormt taggad att få vara en del i arbetet med att göra Örebro kommun till ett globalt föredöme på klimatområdet.

Vi måste hoppas på att våra ledare verkligen lyckas i Paris. Men vi kan inte heller blunda för att det kan bli en besvikelse. Om det blir så får vi inte förlora hoppet om en hållbar framtid på jorden. Men vi kommer i så fall vara tvungna att hitta helt nya vägar.

Det finns några stora multinationella företag som gjort ett gemensamt frivilligt klimatåtagande. De har lovat att minska sina klimatutsläpp med långt mer än som motsvarar deras del av att nå tvågradersmålet. De säger att de gör de för att de vet att det kommer vara andra som gör mycket mindre än vad de borde. Därför gör de lite mer, för att kompensera för de andra.

Det är precis så vi ska tänka! Vi ska vara stolta över att vi kan göra mer än andra i vårt land, och mer än andra i vår kommun. Och var och en av oss ska var stolta över att vi kan vara planetskötare, och vara ett föredöme för andra. Och det allra viktigaste som finns att berätta, det är att en livsstil som är hållbar ur klimatperspektiv också kan ge var och en av oss en högre livskvalitet.

Klimatfrågan beskrivs ofta som ett hot. Och ja, det är en allvarlig stund. Men jag vill istället beskriva det som vår allra största möjlighet till ett bättre liv.

Vi kommer att klara detta – tillsammans!

image

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather