Vem var det som talade i kommunfullmäktige idag?

Kommunfullmäktige är en hyfsat jämställd församling räknat i antal. Men hur fördelas egentligen ordet mellan män och kvinnor? Jag är övertygad om att vi är många som ställt oss den frågan. Jag har börjat mäta talartiden på en del möten jag deltar i eftersom jag är övertygad om att vi behöver fakta, svart på vitt. Det är alldeles för många människor som har åsikter i frågan om jämställdhet, utan att ta till sig den fakta som finns, inte minst i SCB:s utmärkta faktasamling ”På tal om kvinnor och män”.

Eftersom jag går på möten varenda dag har jag börjat använda den kunskapen som mätning av talartid. Häromveckan var jag inbjuden som gäst i podcasten ”Vi borde prata mer om” och där pratade vi om just detta. Och för första gången visade sig då att den podcasten fick längre talartid för de kvinnor som var med i samtalet. Vi två kvinnor pratade alltså mer och längre än de två män som var med. Vi upplevde alla i samtalet att det var intressant. Att medvetenheten om det gjorde att männen i samtalet faktiskt höll tyst och lyssnade mer.

Jag använder mig av appen GenderTimer som enkelt loggar tid, antal repliker och antal talare. Eller enkelt, det kräver en del uppmärksamhet från den som använder appen och därför kunde jag inte göra det själv idag, men med stor hjälp av Alma som gjort PRAO hos oss på Miljöpartiets rådhuskansli och viss hjälp av våra politiska sekreterare Fredrik och Kuukamariia fick jag fram följande siffror från dagens fullmäktigemöte.

Vi räknade inlägg och repliker från ledamöter. Inte från presidiet.

Sammanlagt gjordes 175 inlägg och repliker.

103 av inläggen (58 procent) gjordes av män
72 av inläggen (42 procent) gjordes av kvinnor

Den sammanlagda talartiden uppgick till 261 minuter och 15 sekunder

Män talade 165 minuter och 7 sekunder (63 procent)
Kvinnor talade 96 min och 8 sekunder (37 procent)

Kvinnorna pratade alltså generellt kortare tid än männen. Det går förstås inte att göra någon djupare analys av bara de här siffrorna. För det krävs ett systematiskt arbete. Därför tycker jag att vi borde införa kvantifiering av talartid som en del av protokollet i kommunfullmäktige. Tekniken finns, är enkel att hantera och jag kommer att kontakta Agneta Blom som är ordförande i kommunfullmäktige för att diskutera förutsättningarna för att använda GenderTimers statistik i protokollet. Varför är det viktigt? Jo, för att om det i varje protokoll framgår hur många män respektive kvinnor som närvarade och hur andelen av inlägg och talartid fördelas mellan kvinnor och män så får vi viktig kunskap om beslutsfattandet i Örebro kommuns högst beslutande organ, kommunfullmäktige. Det kommer utveckla våra möten och ytterst demokratin.

För vi vill väl alla att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att höras i kommunfullmäktige?

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna, Örebro kommun

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather