Vi behöver kämpa för fler framsteg och färre bakslag för teckenspråket!

demo1

Tack för ert fina mottagande på Stortorget idag. Ni är många som engagerat er för teckenspråkets status i Örebro och Kattungens förskola. Jag är tacksam för att jag fick träffa er och hålla ett tal vid demonstrationen på Stortorget. Här är talet i skrift:

Tack att ni är så många här som kämpar för teckenspråket, och tack att ni bjudit in mig för att säga några ord. Jag heter Niclas Persson och jag är kommunalråd för Miljöpartiet.

För några veckor sedan hörde jag en helt galen sak på ett möte. Det gjorde mig alldeles paff. Jag skrev om det på twitter, för det lät så himla konstigt. På mötet var det någon som hade sagt att det på kattungens förskola var alldeles för mycket teckenspråk. I efterhand har personen förklarat att det handlade om behoven hos de barn som har CI. När jag kom hem från jobbet den dagen var jag tvungen att berätta för mina rumskompisar om detta. Inte ens tillsammans kunde vi förstå det som sagts. Och då ska ni veta att det hemma hos oss bor en skolpolitiker, en teckenspråkstolks-studerande och en audionomstudent. Ingen av oss kunde förstå varför teckenspråk skulle kunna bli för mycket. Min vän som studerar till audionom suckade faktiskt högt. Vi pratade en stund om hur feltänkt det var. Även barn med CI är ju döva när de tar av implantaten, även de har nytta av teckenspråket. Och det borde ju faktiskt vara barnen själva som får välja språk, och om de vill teckna.

Jag vet att det är fler som blev upprörda av det här. Jag vet att många blev arga. Själv fick jag en klump i magen om hur hela frågan om kattungen har behandlats.

Beslutet att lägga ned Kattungens förskola och flytta till Klöverängen togs av tjänstemännen. Problemet är bara att det här är ett väldigt politiskt beslut. Beslutet betyder att kommunen inte längre har en förskola med fokus på teckenspråket utan att det istället blir en hörselteknisk förskola med fokus på hörapparater och implantat. Det är politiskt. Det är dessutom en politisk inriktning som går på tvärs med det erkännande som Örebro kommun gav teckenspråket när staden utropades som Europas teckenspråkiga huvudstad.

För det är faktiskt så att utropandet av Örebro som teckenspråkig huvudstad var ett erkännande av teckenspråket, av dövkulturen och en signal att Örebro ska ha en ambitiös minoritetspolitik. Beslutet handlade om att sluta se funktionsvariationer, där människor värderas utifrån hur mycket eller lite de hör. Utan istället att se alla teckenspråksanvändare som en språkgrupp. Att se det som att människor förenas i språket och i kulturen snarare än att skiljas åt utifrån diagrammen från audionomen.

Jag tyckte det var ett dåligt beslut som togs kring Kattungen, inte för att det behöver vara fel att kommunen satsar på en förskola med hörselteknisk inriktning. Men, jag tycker inte att det är Kattungen som ska göras om helt. För många av oss är Kattungen just en teckenspråkig förskola, och som även i framtiden ska fortsätta vara fullt teckenspråket. Det är ju det som vi bestämt.

En annan sak som gav mig en klump i magen var att jag fick känslan av att beslutsfattarna i kommunen inte riktigt ville lyssna. Efter ett möte ute på Klöverängen mellan intresseorganisationer och förvaltningen där många kloka synpunkter och en del välförtjänt kritik kommit upp blev jag ledsen över hur alltihop avfärdades. Ansvariga tjänstemän sa ”Organisationerna på mötet företräder ju bara de döva barnen, och de är inte så många. De flesta föräldrar tycker flytten är bra”. Problemet här var att de faktiskt inte bara var dövorganisationer på mötet. Utöver SDR och SDUF så var även Unga hörselskadade där. DHB var där tillsammans med HRF. Det fanns mycket kompetens i rummet om i stort sett hela målgruppen för kattungens förskola. Ändå avfärdades alla synpunkter som ett särintresse, som bara skulle gynna några få. Jag tycker det är farligt att förvaltningen lyssnar mer till CI-teamen än på forskning som finns, eller på alla de här organisationerna som sitter på otroligt mycket kunskap och erfarenhet. Jag vet inte om det saknas kunskap om vilka de här organisationerna representerar, men förvaltningen anser sig ju kompetenta i frågorna så då räknar jag med att de vet. Kvar finns bara att de väljer att inte lyssna, och väljer att missförstå medvetet.

Jag förstår er som är oroliga för teckenspråkets situation. Jag har hört att många känner att situationen försämras och att vi går mot en mörkare tid. Att förtrycket ökar. Det är flera som börjat prata om oralismen som är på tillbakagång. Tyvärr är det väldigt få av oss hörande som känner till den historiska skuld vi har gentemot döva. Vi hörande får inte lära oss om oralismens förtryck i skolan, därför finns det en stor okunskap och oförstående mot de som är så arga och oroliga. Vi måste ha förståelse för de hörande som har en missriktad välvilja. De som vill hjälpa till och göra gott, men som saknar kunskap om oralismen. Vi måste jobba tillsammans för att sprida kunskap till fler så att oralismens förtryck inte får komma tillbaka. Vi måste arbeta tillsammans för att stärka teckenspråket.

I fredags förra veckan lyckades jag få till ett möte med representanter från SDR, SDUF och HRF tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin. På mötet lyfte organisationerna att det bör arrangeras en hearing om teckenspråkets situation i utbildningen. Jag tycker det var ett bra förslag och som jag vet att Gustav tog med sig tillbaka till Utbildningsdepartementet. Vi i Miljöpartiet anser nämligen att teckenspråket måste vara starkt – från förskolan hela vägen upp till universitetet. Så nästa gång vi samlas här i Örebro hoppas jag är vid en sådan hearing, det kommer jag att jobba hårt för.

demo2

Innan jag avslutar vill jag hinna med en sista sak. Här inne i Rådhuset har vi just nu Kommunfullmäktigemöte. Jag har under mötet valt att ställa en fråga till ansvarig politiker Lennart Bondesson från Kristdemokraterna om Örebro verkligen bör kalla sig för Europas Teckenspråkiga huvudstad. Jag ställer frågan för att jag vet att det är många som just nu är kritiska. Som är arga över hur nedläggningen och flytten av Kattungen gått till. Men jag vet också att det finns många som gärna vill få ett riktigt bra svar. För vi är många som skulle vilja få svaret att det är dags att ta ansvar för de löften som getts. Vi är många som skulle vilja få svaret att det faktiskt finns många skäl att vara stolta. Vi är många som skulle vilja få svaret att teckenspråket är starkt i Örebro.

Men när vi politiker får rapporter hur arbetet går med handlingsplanen som teckenspråkig huvudstad är det ganska dystert. Vi vet att det finns stora brister i kommunens handläggning av försörjningsstöd för döva. Vi vet att det finns brister inom SFI och TFI som drabbar döva nyanlända. Vi vet även att det finns stora brister inom äldreomsorgen för döva. I en officiell rapport skriver faktiskt en tjänsteman såhär, citat:
”Det är inte särskilt hälsosamt att vara döv pensionär och bo i Örebro. Bristen på god äldreomsorg är så omfattande att det skulle kunna fylla en hel bok, så jag sätter punkt här.”

En rejäl sågning med andra ord. Det är en dyster bild som målas upp när vi egentligen skulle vilja höra att teckenspråket är starkt. Sanningen är att det är både och. Teckenspråket är både starkt och svagt. Samtidigt, här i Örebro. Det finns mycket som är bra och som är värt att vara stolta över. Det görs framsteg varje dag samtidigt som det sker bakslag. Jag tycker det är bra att vi samlas här idag så att vi kan stärka varandra så att vi är många som ser till att det i framtiden blir fler framsteg och färre bakslag för teckenspråket från och med nu.

Det allra bästa i Örebro den teckenspråkiga huvudstaden är sådant som ni här har skapat. Det allra bästa är det inte kommunen som ligger bakom, utan det är era organisationer! Den teckenspråkiga kulturskolan exempelvis, startades av ABF och drivs först nu av kommunen. När det bevisats att det går. Det är därför som ni behöver fortsätta kämpa!

Kom ihåg att det bästa står ni för. Och att vi behöver kämpa för fler framsteg och färre bakslag för teckenspråket!

demo3

Jag har tidigare skrivit om förskolan Kattungen och teckenspråkets status i Örebro i följande inlägg:

/Niclas Persson, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather